"Улаан шаврын хайгуулын ажлыг гүйцэтгэх, нөөцийн тайлан, …

Алсын хараа - Манай ирээдүй ... баримтууд сүүлийн хэлбэрээр "Оюу толгой" компанийн "Оюу" Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн санд орсон бол ирүүлэх баримт бичгэнд тэмдэглэгээ хийн ирүүлнэ ...

Түгээмэл асуулт, хариулт

Бид 800 гаруй ханган нийлүүлэгчидтэй хамтран ажилладаг бөгөөд үүнээс 500 гаруй нь үндэсний бизнес эрхлэгчид бөгөөд нийт үйл ажиллагааны худалдан авалтын зардлын 76 хувийг эзэлж байна ...

Мэдээллийн электрон самбарын систем ханган нийлүүлэх тухай

Алсын хараа - Манай ирээдүй ... баримтууд сүүлийн хэлбэрээр "Оюу толгой" компанийн "Оюу" Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн санд оруулсан байгаа бол хяналтын хуудсанд тэмдэглэгээгээ хийж ...

Бичиг хэргийн хэрэгсэл хүргэлтээр ханган нийлүүлэх тухай

Алсын хараа - Манай ирээдүй ... баримтууд сүүлийн хэлбэрээр "Оюу толгой" компанийн "Оюу" Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн санд ороогүй бол "Нэмэлт хавсралт" хэсэгт оруулна уу ...

Ажилтнуудын "Тэтгэврийн хуримтлалын сан"-гийн үйлчилгээ …

Алсын хараа - Манай ирээдүй ... баримтууд сүүлийн хэлбэрээр "Оюу толгой" компанийн "Оюу" Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн санд орсон бол ирүүлэх баримт бичгэнд тэмдэглэгээ хийн ирүүлнэ ...

Алсын хараа, эрхэм зорилго, үнэт зүйлс, тэргүүлэх чиглэлүүд

Тиймээс, Худалдан авалтын газрын тухай мэдээллийг цааш шалгах бол та болон танай компани Оюу толгойн "Бидний ажлын арга барил"-ыг баримталж ажиллана гэдгээ баталгаажуулна уу.

Мэдээллийн платформ ханган нийлүүлэх тухай

Алсын хараа - Манай ирээдүй ... баримтууд сүүлийн хэлбэрээр "Оюу толгой" компанийн "Оюу" Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн санд ороогүй бол "Нэмэлт хавсралт" хэсэгт оруулна уу ...

Монголд үйлдвэрлэcэн Гал унтраагуур, түүний сэлбэг …

Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлтээ Англи хэл дээр бэлтгэн "Оюу" Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн сангаар дамжуулан 2019 оны 10-р сарын 28-ны 17:00 цагаас өмнө ирүүлнэ.. Анхаарах зүйлс:. Компани нь зөвхөн Оролцох ...

Гурван талт зөвлөлийн Малчдын гомдол барагдуулах гэрээ 1, …

Алсын хараа - Манай ирээдүй ... баримтууд сүүлийн хэлбэрээр "Оюу толгой" компанийн "Оюу" Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн санд орсон бол ирүүлэх баримт бичгэнд тэмдэглэгээ хийн ирүүлнэ ...

"ХАНБОГД ГУДАМЖ төслийн тохижилтийн ажил хийж …

Алсын хараа - Манай ирээдүй ... баримтууд сүүлийн хэлбэрээр "Оюу толгой" компанийн "Оюу" Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн санд орсон бол ирүүлэх баримт бичгэнд тэмдэглэгээ хийн ирүүлнэ ...

Кейтэринг үйлчилгээ үзүүлэх тухай

"Оюу толгой" ХХК (цаашид 'Компани' гэх) боломжит эсхүл туршлагатай компаниудыг "Кейтэринг үйлчилгээ" ханган нийлүүлэх тухай Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-д сонирхолоо ирүүлэхийг урьж байна. ["Оролцох ...

Цахилгаан болон нарийн хэмжүүрийн багаж, материал, хэрэгсэл ханган

Алсын хараа - Манай ирээдүй ... баримтууд сүүлийн хэлбэрээр "Оюу толгой" компанийн "Оюу" Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн санд орсон бол ирүүлэх баримт бичгэнд тэмдэглэгээ хийн ирүүлнэ ...

Заг тарих, арчлан ургуулах ажил үйлчилгээ үзүүлэх тухай

Алсын хараа - Манай ирээдүй ... баримтууд сүүлийн хэлбэрээр "Оюу толгой" компанийн "Оюу" Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн санд ороогүй бол "нэмэлт хавсралт" гэсэн хэсэгт оруулна уу ...

Ханган нийлүүлэлтийн шинжээч

Алсын хараа - Манай ирээдүй ... Та Оюу толгойн Худалдан авалтын газрын мэдээлэлд нэвтрэх хүсэлт гаргасан байна. ... Дотоодын болон гадаадын …

Ханган нийлүүлэгчдийн үзэсгэлэн-2022 Banner

"Ханган нийлүүлэгчдийн үзэсгэлэн-2022" бүртгэл хаагдсан. Бидний тухай. Алсын хараа - Манай ирээдүй ... Та Оюу толгойн Худалдан авалтын газрын мэдээлэлд нэвтрэх хүсэлт гаргасан байна.

ISO 9001 худалдан авах ажиллагааны журам

ISO 9001: Манай компани 2015 Худалдан авах ажиллагааны журам гэж юу вэ, түүнийг хэрхэн бэлтгэх ёстой талаар ойлголттой байдаг. TÜRCERT Техникийн хяналт ба …

"Оюу толгой" ХХК-ийн ТЭЗҮ 2023 (OTТЭЗҮ23) төслийн зөвлөх …

Алсын хараа - Манай ирээдүй ... баримтууд сүүлийн хэлбэрээр "Оюу толгой" компанийн "Оюу" Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн санд орсон бол ирүүлэх баримт бичгэнд тэмдэглэгээ хийн ирүүлнэ ...

Химийн бодис импортлох, тээвэрлэх тухай

Алсын хараа - Манай ирээдүй ... баримтууд сүүлийн хэлбэрээр "Оюу толгой" компанийн "Оюу" Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн санд орсон бол ирүүлэх баримт бичгэнд тэмдэглэгээ хийн ирүүлнэ ...

Төмөр хийцийн будгийн засвар үйлчилгээ, дагалдах будаг …

Алсын хараа - Манай ирээдүй ... баримтууд сүүлийн хэлбэрээр "Оюу толгой" компанийн "Оюу" Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн санд орсон бол ирүүлэх баримт бичгэнд тэмдэглэгээ хийн ирүүлнэ ...

Ханган нийлүүлэгчдийн үзэсгэлэн-2022

"Оюу толгой" ХХК нь "Ханган нийлүүлэгчдийн үзэсгэлэн-2022" арга хэмжээг 2022 оны 9-р са ... Та Оюу толгойн Худалдан авалтын газрын мэдээлэлд нэвтрэх хүсэлт …

Худалдан Авах Ажиллагааны Журам

iii. Худалдан авах ажиллагааны бусад арга 37 хийгдэх худалдан авах ажиллагаа 43 шилжүүлэх (БАШ)/Барих, өмчлөх, ашиглах, шилжүүлэх (БӨАШ), концессийн гэрээ …

Худалдан авах ажиллагаа | United Nations …

Ханган нийлүүлэгчдэд тендер ирүүлэхэд ихэвчлэн ажлын 10 ба түүнээс дээш хоног олгодог. Зарим тохиолдолд ханган нийлүүлэгчдэд урьдчилсан шаардлага тавьж …